نمایندگی ها

دفتر مرکزی

تبریز – تقاطع ارتش با پاستور جدید – روبروی ساختمان صدرآ- پلاک۴۸/۱

  تلفن : ۰۴۱۳۵۵۵۲۸۹۹

مدیر  : ۰۹۱۰۲۸۴۲۰۰۸

  فکس : ۰۴۱۳۵۵۳۹۲۱۱

   ایمیل : p.pinar۱۳۹۰@yahoo.com