فیلتر UV :
در این نوع از فیلتر با استفاده از اشعه فرا بنفش ؛ باکتری ها ، ویروس ها و میکروب های قدرتمند آب را سترون میکنند.
استفاده از آن معمولا برای آب هایی که از مجاری تصفیه اولیه مانند سیستم های تصفیه آب شهری که از کلر زنی استفاده می کنند توصیه نشده و بیشتر در مناطقی که از آب چاه استفاده می شود ، مانند : باغ  ها و ویلاهای خارج شهر و ... کاربرد پیدا می کند . در ایستگاه های تصفیه آب شهری فرایند کلرزنی معمولا به اندازه کافی انجام میشود حال این که ما در Ro بدنبال حذف کلر موجود در آب هستیم لذا استفاده از UV ضرورت ندارد.
❗️ یووی بیشتر براس عقیم کردن میکروب های هوشمند مثل فلج اطفال که در زمان خطر با تولید غشا خاص به دور خود از خودشان محافظت کرده و همچنان به زندگی ادامه میدهند کاربرد دارد.
همینطور به علت وجود کلیفرم های بعضاً ناشناخته ای که در آب چاه موجود هست و به دلیل عدم استفاده از هیچ نوع گند زدا از بین نمی رود حتی کلر نیز نیازمند فیلتر قوی مثل یووی می باشد.
توجه داشته باشید که : برای آب چاه و آب هایی که در آن ها فرآیند تصفیه شهری انجام نمیشود بکار بردن یک سیستم ضدعفونی کننده و گند زدا مثل UV الزامی می باشد.

پرسش و پاسخ