دستگاه‎ تصفیه آب اسمز معکوس:


دستگاه‎های اسمز معکوس معمولاً بین ۵ تا ۹ مرحله دارند.
    مرحله اول این دستگاه‎ها یک فیلتر کارتریجی است که می‎تواند ذرات بزرگتر از ۵ میکرون (هر میکرون برابر ۰۰۱/۰ میلی‎متر) را حذف کند.
    مرحله دوم و سوم و پنجم این دستگاه‎ها فیلترهای کربنی هستند که می‎توانند طعم و بوهای نامطبوع و نیز مواد ارگانیک (مثل آفت کش ها) و برخی مواد شیمیایی را از آب جذب کنند.
    در مرحله چهارم آب از غشای اسمز معکوس عبور می‎کند که تقریباً تمامی مواد موجود در آن شامل مواد معلق، میکروب‎ها و نمک های محلول در آب تا ابعاد ۰۰۰۱/۰ میکرون از آب حذف می‎شوند.
مرحله ششم ، مینرال می باشد که مواد معدنی و آلی مورد نیاز بدن را تامین می کند.
در بعضی از دستگاه‎ها برای حل مشکل وجود میکروب در آب خروجی از فیلتر ششم، که یک لامپ فرابنفش می‎باشد، استفاده می‎کنند که این کار باعث افزایش هزینه‎های جاری دستگاه شامل هزینه برق و تعویض لامپ می‎شود. علاوه براین استفاده از این روش تنها باعث کشته‎شدن میکروب‎ها می‎شود ولی لاشه آن‎ها همچنان در آب باقی می‎ماند.

دستگاه تصفیه آب اولترافیلتراسیون:

اصولاً برای مناطقی که از آب لوله‎کشی و یا آب چاه با سختی نه چندان بالا (TDS≤۶۰۰)استفاده می‎کنند و تنها امکان حضور میکروب‎ها و یا ذرات معلق در آب آن‎ها وجود دارد، نیازی به استفاده از غشاهای اسمز معکوس و یا دیگر روش‎های سختی‎گیری نیست.  در این موارد می‎توان از دستگاه‎های تصفیه آب اولترافیلتراسیون (UF) استفاده نمود. ایندستگاه‎ها معمولاً از سه مرحله تشکیل شده اند.

    مرحله اول مشابه دستگاه‎های اسمز معکوس یک فیلتر کارتریجی است که می‎تواند ذرات بزرگتر از ۵ میکرون را حذف کند.
    مرحله دوم این دستگاه‎ها یک فیلتر کربنی است که می‎تواند طعم و بوهای نامطبوع و نیز مواد ارگانیک (مثل آفت کش ها) و برخی مواد شیمیایی را از آب جذب کند.
    مرحله سوم غشا اولترافیلتراسیون است که می‎تواند تمامی میکروب‎ها و مواد معلق آب را حذف کند.

در صورتی که آب ورودی حدود ۵/۱ بار فشار داشته باشد این دستگاه‎ها نیازی به پمپ ندارند. البته باید ذکر کرد که فشار آب شهری بین ۳ تا ۵ بار است و بنابراین در منازل نیازی به استفاده از پمپ نیست ولی اگر در جایی از آب چاه یا رودخانه استفاده شود استفاده از پمپ ضروری خواهد بود.

پرسش و پاسخ