به چند دلیل سازمانهای تامین کننده ی آب خانگی از این دستگاهها در تصفیه خانه استفاده نمی کنند :


1. هزینه های ساخت و بهره برداری این دستگاهها در مقیاس بزرگ خیلی بالاست چون از تکنولوژیهای پیچیده ای برای تصفیه آب استفاده می کنند حتی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هم توان استفاده از این دستگاهها را ندارند

2. با توجه به این که در جوامع میزان آب مورد نیاز برای مصارف آشامیدن و پخت وپز در مقایسه با سایر مصارف مانند (شست وشو،حمام،آبیاری باغچه و...) خیلی کم است بنابراین استفاده از چنین سیستم هایی در تصفیه خانه آب که پساب تولیدی آنها دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد و هزینه های زیادی برای این کیفیت بالا صرف می شود و از آنجایی که ما برای همه ی مصارف خانگی (به جز آشامیدن و پخت وپز) چنین آبی با کیفیت خیلی بالا ضرورتا نیازنداریم غیر قابل توجیه اقتصادی می باشد

3. این دستگاهها در مقیاسهای بزرگ هم دبی های کمی ایجاد می کنند و قادر نیستند آب مورد نیاز جامعه را تامین کنند مگذ در کشورهایی که آب آشامیدن و آب سایر مصارف با دو شبکه مجزا به نقطه مصرف می رسند که در این صورت هم عوامل مختلفی می توانند در مسیر مجب آلودگی شوند

4. در صورت مقدور بودن استفاده از چنین دستگاههایی در تصفیه خانه ،آلودگی در مسیر شبکه ها تا نقطه مصرف توجیهی بر عدم استفاده از این دستگاهها در تصفیه خانه است. یعنی آب در تصفیه خانه تحت تصفیه پیشرفته قرار گرفته اما در طی انتقال به نقطه مصرف به دلایل مختلف دوباره آلوده شده و به دست مصرف کننده می رسدبنابراین در این صورت هم اتلاف هزینه ها را داریم.

پرسش و پاسخ