رضایتمندی مشتریان پینار

بیش از ۱۲۰۰۰ مشترک دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی جهت مصارف شرب منازل، کارگاه‌های فنی و کارخانجات

بیشترین مشتریان و خدمات پس از فروش در شمال الغرب کشور

نمونه رضایتمندی مشتریان در تصاویرز زیر